Witold Sienkiewicz - Polska od roku 1944. Najnowsza historia

Tytuł: Polska od roku 1944. Najnowsza historia
Autor: Witold Sienkiewicz
Wydawca: Demart
Data wydania: 2011
Liczba stron: 424"Najnowsza historia Polski została opisana już w wielu syntezach. Po co więc powstała kolejna książka? Odpowiedzią na to jest niezwykle zróżnicowana zawartość „Polski od roku 1944”. Składa się na nią bogata kartografia (mapy i wykresy), wielka liczba unikalnych zdjęć oraz źródeł historycznych. Wszystko to zostało uzupełnione przystępnie napisanym komentarzem.(...)"
-------------------------------------------

Witold Sienkiewicz jest polskim historykiem. W 1983 r. otrzymał tytuł doktora nauk humanistycznych w zakresie historii za rozprawę Szlachta zależna w Wielkim Księstwie Litewskim od połowy XVI do połowy XVIII w. na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Warszawskiego. Pełnił rolę redaktora w wielu wydawnictwach historycznych. Obecnie redaktorem w wydawnictwie Demart. Na swoim koncie zarówno wiele publikacji naukowych, jak i popularnonaukowych.

Jak dobrze wiecie uwielbiam historię, więc nie mogłam sobie tej książki odpuścić. Jest mnóstwo książek dotyczących najnowszej historii Polski, więc wypadałoby wyjaśnić dlaczego właśnie ta przyciągnęła moją uwagę i tak mnie zachwyciła.
Przede wszystkim  „Polska od roku 1944” w sposób przystępny zajmuje się każdą dziedziną wiążącą się z odbudową kraju. Mamy tu do czynienie zarówno z tematami politycznymi i gospodarczymi, jak i społeczno-kulturalnymi. Całość książki dzieli się na osiem głównych rozdziałów, a te następnie na liczne podrozdziały.
Rozdział pierwszy, a za razem najkrótszy dotyczy terytorium. Autor przypomina nam w sposób skrupulatny, jak zostały ustanowione granice powojennej Polski, a następnie pokazuję jakie zmiany podziału administracyjnego musiały zostać wprowadzone, aby było tak, jak jest obecnie.  Wszystkie te etapy są pięknie zilustrowane, a przy okazji każdy może się dowiedzieć czegoś o okolicach swojego miejsca zamieszkania.
Drugi rozdział zatytułowany „Społeczeństwo, protesty społeczne” rozpoczyna się od nakreślenie tła historycznego okresu PRL-u i III Rzeczpospolitej, a następnie omówienie szeregu wydarzeń z zakresu tej tematyki. Przy okazji poruszania tematu zamieszek dodatkowo możemy zapoznać się z ilustracjami z zaznaczonym przebiegiem działań. Autor przedstawia nie tylko zakres działań strajków robotniczych, ale także szkolnych.
Kolejnymi rozdziałami są „Zbrojna opozycja niepodległościowa”, „Bezpieczeństwo Publiczne i Wojsko Polskie”, „Gospodarka”, „Wyznania”, „Mniejszości narodowe i etniczne” oraz „Instytucje demokratycznego ustroju (wybory parlamentarne, prezydenckie, referenda)”. Wolałabym nie przedstawiać każdego z tych rozdziałów po kolei, jednak mogę zapewnić, że wszystkie są niezmiernie ciekawe i skrupulatnie przedstawione.
Mi osobiście najbardziej przypadł do gustu rozdział „Wyznania” prawdopodobnie dlatego, że w ogóle nie spodziewałam się, aby w tego typu książce była przedstawiona historia trzech największych Kościołów w Polsce. Wielu informacji nie znalazłam wcześniej w żadnej pracy poświęconej tematowi historii Polski. Rozdział ten jest też zarazem najlepszym dowodem na to, jak wyczerpująca jest ta książka. Poznajemy tu wiele cennych informacji, które w innych pozycjach są pomijane. A najważniejsze jest to, że wszystko zostało napisane w sposób zrozumiały i opatrzony ciekawymi ilustracjami, zdjęciami, dokumentami itp.
           
Tekst jest przystępny. Książkę czyta się całkiem szybko, dzięki zasadniczo prostemu językowi. Jednak od czasu do czasu wyłapywałam błędy językowe i literówki, ale nie sprawiają one większego problemu. Jak już wielokrotnie wspominałam rozdziały są wyjątkowo bogate w treści historyczne. Autor świetnie przedstawia wydarzenia, jakie miały miejsce w Polsce od roku 1944, aż do teraźniejszość, a przy tym, gdy temat tego wymaga cofa się w czasie, abyśmy lepiej zrozumieli dany problem.
Ilustracje są w tej pozycji niemal tak samo ważne, jak sama treść. Na każdej stronie mamy okazję zapoznać się z różnorakimi zdjęciami, wykresami, planami, mapami, wycinkami z gazet, dokumentami i plakatami, a przy tym każdy materiał graficzny jest dobrze opisany i genialnie dopełniają dany temat. Przyznam, że taka ilość różnych materiałów często odwracała moją uwagę od tekstu, jednak nie zaliczę tego do wad. Jestem pod wielkim wrażeniem zamieszczonych materiałów. Wolę nawet nie zastanawiać się ile czasu zajęło autorowi zgromadzenie ich.

 Podsumowując Polska od roku 1944. Najnowsza historia” to książką, którą każdy miłośnik historii powinien przeczytać. Dzięki tej pozycji można poznać dokładnie najnowszą historię naszego kraju w sposób zrozumiały i łatwy. Co ważniejsze piękna oprawa graficzna pozwala nam zobaczyć część tej historii na własne oczy.

Ocena: 5+/6

Za możliwość przeczytania książki serdecznie dziękuję Portalowi Sztukater.pl oraz wydawnictwu Demart